TU TVORÍM S RADOSŤOU

základná umelecká škola MAKUKI prihláška

Napadá ti hneď množstvo otázok? Napíš nám. Alebo rovno zavolaj. Lucka alebo Kamila sa ti ohlásia na druhom konci a radi ti tvoje otázky zodpovedia.

Ján Baláž MAKUKI

Mgr. Art. Jano Baláž

Duša MAKUKI, grafik, výtvarník a bývalý učiteľ na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby

4 roky práce

Po štyroch rokoch práce sa nám v MAKUKI ateliér podarilo vytvoriť bezpečné miesto, kde sa slobodne rozvíjali/rozvíjajú v tvorbe a kreativite stovky detí a dospelých. Príbeh ateliéru, samozrejme, stále pokračuje. Avšak súčasne začíname písať nový – SZUŠ MAKUKI, ktorá vzniká z našej túžby a chuti rásť a pracovať na tom, aby sa aj neformálne vzdelávanie podporované štátom stalo silným článkom pri tvorení aktívnej komunity, ktorá má rada umenie.  

Všetky naše skúsenosti s vedením kurzov, táborov a workshopov spolu s bohatými pedagogickými skúsenosťami našich učiteľov vkladáme do novej školy. K tomu pripájame vnímavý prístup a úsilie prebudiť v deťoch vášeň k tvorbe.Viac o MAKUKI atelier, vďaka ktorému mohla vzniknúť Súkromná základná umelecká škola MAKUKI, sa dočítaš tu: MAKUKI.SK

Celý príbeh ateliéru od roku 2019 môžeš sledovať TU.


Prihlás svoje dieťa k našej bande veselých študentov umeleckej školy.

Radi sa stretneme, porozprávame, odpovieme na všetky otázky, predstavíme školu a jej prácu. Stretko si môžeš dohodnúť cez info@szus.makuki.sk

Hanka MAKUKI

Tomuto VERÍME, za týmto IDEME

V SZUŠ MAKUKI máme jasno, prečo to robíme.

Pozitívne vplývať na nové generácie ľudí v Trnave a okolí tak, aby mali radi umenie.

Viesť ľudí k tomu, aby rozumeli, ako umenie vzniká, prečo je dôležité, aby dosiahli požadovaný stupeň remeselnej zručnosti a interpretačných schopností.

Rozvíjať vzťah k umeniu, vizuálne cítenie, myslenie a tvorivé zručnosti.

Vytvoriť v SZUŠ MAKUKI bezpečný priestor, v ktorom sa slobodne rozvinie kreatívny a ľudský potenciál každého študenta.

Rozvíjať vzťah k umeniu, vizuálne cítenie, myslenie a tvorivé zručnosti.

Pozitívne vplývať na nové generácie ľudí v Trnave a okolí tak, aby mali radi umenie.

Viesť ľudí k tomu, aby rozumeli, ako umenie vzniká, prečo je dôležité, aby dosiahli požadovaný stupeň remeselnej zručnosti a interpretačných schopností.

Vytvoriť v SZUŠ MAKUKI bezpečný priestor, v ktorom sa slobodne rozvinie kreatívny a ľudský potenciál každého študenta.

MAKUKI
HODNOTY

rovnosť + -

Neposudzujeme, nehodnotíme, ale diskutujeme, dávame si otázky a každý má možnosť priamo ovplyvňovať témy a oblasti umenia či života, ktoré chceme výtvarne spracovávať. Zóna tykania bez ohľadu na vek či sociálne postavenie.

Každý člen tímu SZUŠ MAKUKI má príležitosť a možnosť ovplyvňovať procesy školy, nápady (príspevky) sú rovnocenné a pri ich aplikovaní do praxe sa pozerá na ich pozitívny dopad na fungovanie školy.

rozvíjanie potenciálu + -

Vytvorenie klímy v kolektíve, ktorá pomáha rozvíjať schopnosti, až potom zručnosti a vedomosti. 

zodpovednosť + -

Zodpovednosť na strane učiteľov znamená plné uvedomenie si, že tvarujú dušu dieťaťa, ktorá je veľmi zraniteľná a nejedna z nich si už odžila “tri svety” trápenia. Na prvom mieste je teda citlivý a individuálny prístup ku každému dieťaťu. Tiež to znamená, že učiteľ diskutuje o ťažkých či kontroverzných témach premyslene a zodpovedne.

Z pohľadu žiaka zodpovednosť znamená, že chápe silu umenia a vie ju používať s ohľadom na možný dopad na svoje okolie.

otvorenosť + -

V komunikácii, tvorbe aj vyučovacom procese.

plynutie času + -

Pochopenie individuálnych potrieb žiakov (ale aj učiteľov, kolegov), nevyvíjať negatívny tlak a nechať čas plynúť, podporiť jeho tok, povzbudiť jeho silu a tešiť sa z výsledku (aj čiastkového), ktorý nemusí prísť v momente, kedy si to predstavujeme/plánujeme.

Chcem, aby to moje dieťa zažilo.

SZUS MAKUKI

#RozkresliSaTrnava, je to vášeň, ktorá z nás robí lepších ľudí.

Kto stojí za projektom založenia
SZUŠ MAKUKI

Roman Gajdoš
Mgr. et. MgA. Roman Gajdoš, PhD.

Odborný garant pre SZUŠ MAKUKI. Roman je skromný človek. Stopu jeho práce však nájdete v odborných výtvarných periodikách, monografiách, článkoch a kurátorských projektoch. Osobne ho stretnete na pravidelných diskusiách o súčasnom umení RASTER, ktoré organizuje, alebo na pôde katedry Pedagogiky výtvarných umení Trnavskej univerzity, kde pôsobí ako pedagóg.

Mgr. Lucia Turňová

Pracovala ako marketingová riaditeľka Divadla Jána Palárika v Trnave, má skúsenosti s organizáciou odborných aj spoločenských eventov, absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Nebyť Lucie a jej nasadenia, zakladanie SZUŠ MAKUKI by nám trvalo najmenej 3 roky.

Eva Gajdošová Makuki
Mgr. Eva Gajdošová, PhD.

Pedagogička so zápalom pre inovatívne vzdelávanie, mentorka v Regionálnom centre podpory učiteľov v okresoch HC a PN, koordinátorka projektov MAKUKI, ideamaker a leader pri projektoch so znevýhodnenými občanmi a občanmi na okraji spoločnosti. S indiánskym menom: tá, čo rada lieta. A každý jej úlet prináša nové zaujímavé nápady do MAKUKI.

Mgr. Kamila Kabirov

Kamila sa k nám pripojila v poslednej fáze, ktorá nás však postavila na štart a teším sa z jej energie a nápadov ako SZUŠ MAKUKI posunúť ďalej.

Jano Baláž SZUŠ MAKUKI
Mgr. Art. Jano Baláž

Výtvarník, grafik, učiteľ, duša MAKUKI. Človek so širokým záberom od voľného umenia, cez komerčnú ilustráciu, animovanú tvorbu, reklamu až po lektorovanie kresby a maľby. S indiánskym menom: Ten, čo má rád ľudí.

Lucia Kotvanová Základná umelecká škola MAKUKI
Mgr. Art. Lucia Kotvanová

Lucia je prvá liga. Výtvarníčka, pedagogička, kurátorka a spoluautorka kníh Nakresli si ovečku a Čím chceš byť? Umelec? Tiež je držiteľkou ceny Biela kocka za prínos v oblasti galerijných činností. Rodičia o nej hovoria, že je originálna a priateľská. Kolegovia oceňujú, že je profesionálna a decká ju jednoducho milujú.

Katarína Ševčíková SZUŠ MAKUKI
Mgr. Katarína Ševčíková

Katku ste mohli stretnúť v Galérii Jána Koniarka, kde 8 rokov pracovala ako galerijná pedagogička. Jej štandardná nálada je - veselá. Rada pracuje s deťmi aj s dospelými deťmi, keďže sa tak sama niekedy cíti. To jej pomáha lepšie pochopiť a priblížiť sa k jej žiakom.

Mgr. Kamila Kabirov

Kamila sa k nám pripojila v poslednej fáze, ktorá nás však postavila na štart a teším sa z jej energie a nápadov ako SZUŠ MAKUKI posunúť ďalej.

Jano Baláž SZUŠ MAKUKI
Mgr. Art. Jano Baláž

Výtvarník, grafik, učiteľ, duša MAKUKI. Človek so širokým záberom od voľného umenia, cez komerčnú ilustráciu, animovanú tvorbu, reklamu až po lektorovanie kresby a maľby. S indiánskym menom: Ten, čo má rád ľudí.

MAKUKI
Zvedavý, kto sa tu objaví nabudúce?

Profily ďalších členov tímu Súkromnej základnej umeleckej školy MAKUKI zverejníme už čoskoro. Preto sleduj našu stránku a možno už zajtra tu bude nové prekvapenie.

Chceš sa stať súčasťou MAKUKI? Napíš nám alebo zavolaj, radi spoznáme nového človeka - info@szus.makuki.sk

Umenie je emócia,
ktorá sa nedá oklamať.

MAKUKI sociálny program

pre deti zo sociálne slabších rodín a detí z vylúčených komunít.

Súkromná základná umelecká škola MAKUKI má pripravený aj sociálny program, ktorý umožní talentovaným deťom zo sociálne slabších pomerov alebo deťom z vylúčených komunít navštevovať našu školu zdarma

Ak vieš o niekom, kto má rád kreslenie, ale nikdy nemal príležitosť to rozvíjať, povedz mu o nás. Ak si to ty sám, neboj sa nám napísať alebo zavolať a v skratke opísať tvoj príbeh. My si ho radi vypočujeme a povieme ti, ako ďalej postupovať.

Písať môžeš tu: info@szus.makuki.sk a volať zasa tu: 0948 641 068

Example Title

Kontakt: 

Súkromná základná umelecká škola MAKUKI

Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava