Voľné pracovné pozície

Súkromná základná umelecká škola MAKUKI, Ulica Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Učiteľ/ka ZUŠ

Úväzok
rozsah bude upresnený na osobnom pohovore

Termín nástupu:
11.septembra 2023

 

Pracovnoprávny vzťah
pracovný pomer alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

 

Požiadavky na zamestnanca
splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy, samostatný/začínajúci učiteľ, Výtvarný odbor– pedagogický preferovaný umelecký smer, výtvarník, učiteľ umeleckých predmetov

 

Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka
Zdravotná spôsobilosť
Bezúhonnosť
Pozitívny vzťah k práci s deťmi

Vyžadované doklady:

Životopis 

Motivačný list

Dotazník /bude zaslaný pred osobným pohovorom

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní /pri nástupe do zamestnania/

Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o bezúhonnosti /pri nástupe do zamestnania/

 

Kontakt

info@szus.makuki.sk

MAKUKI vystava